Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Vitaal Moorsel - Apotheek b.v.

Moorselstraat 320

3080 Tervuren

Hoofdapotheker: Luc Niclaes

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0468 136 648

Machtigingsnummer APB: 262906

Telefoonnummer: 02 767 58 16

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.